Ask The Rabbi

שיעורים בהמשך תער"ב, 14 ספרים בסידרה

"שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש וביאור בדרך אפשר למאמרי כ"ק אדמו"ר הרש"ב – בסדרת המאמרים המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי "בו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".
"שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש וביאור בדרך אפשר למאמרי כ"ק אדמו"ר הרש"ב - בסדרת המאמרים המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי "בו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".

שיעורים בהמשך תער"ב, 14 ספרים בסידרה

המשך תער"ב
המשך תער"ב

"שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש, ביאור, ומראי מקומות בדרך אפשר (על פי שיעורים שנמסרו בישיבת דעת ברחובות) להמשך הארוך ביותר של כ"ק אדמו"ר הרש"ב – המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי יש בו "גדולות ונפלאות אף לגבי שאר ההמשכים, ובו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".

הספרים בנויים באופן של ביאורים וסיכומים משולבים בתוך המאמר, עם פתיחת והבאת המראי מקומות, ומהווה כלי עזר ללימוד ההמשך, בצורת לימוד בחברותא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *