Ask The Rabbi

שיעור 13 כרך א, המשך תער"ב – מעולם התוהו למלך בעצם

עמוד תעז – סיכום: בעולם התוהו המאבק וההתנגדות לשני מקיים אותו
עמוד תעז - סיכום: בעולם התוהו המאבק וההתנגדות לשני מקיים אותו

שיעור 13 כרך א, המשך תער"ב – מעולם התוהו למלך בעצם

המשך תער"ב – מעולם התוהו למלך בעצם

הרב יצחק ערד

המשך תער"ב – מעולם התוהו למלך בעצם

עמוד תעז – סיכום
בעולם התוהו המאבק וההתנגדות לשני מקיים אותו, במצב נפשי זה השנאה היא בחינת שנאת חינם כי זה שורש השנאת חינם. אבל במצב נפשי דתיקון טבע המרומם להיות נמשך אל השפל ונותן מקום לאחר, ואילו כאשר הרוממות היא בבחי' מציאות דבר אזי אינו נותן מקום לשום דבר.

במצב המתוקן הרי רוממות המלך הוא בבחי' רוממות עצמי ונותן מקום לכל דבר. דרוממות עצמי אינו מכח ההתנשאות לבד – כ"א מעצם הנשמה. שהרי מלך בעצם הוא נשמה כללית מעצם הנשמה ואין צורך אצלו להכתרה כלל. שז"ע הוד מל' , והדר מל' . דהוד מל' – הוא מצד העצם, והדר מל' – הוא מצד העם. ובד"כ הן ב' מדרי' שבכתר. דהוד מל' הוא מבחי' עתיק בחי' פנימי' הכתר כו', והדר מל' מבחי' א"א השייך לנאצלים.


לצפיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *