fbpx

העניין הפנימי של ההתיישבות

לגבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, מה העניין הפנימי של יהודה ושומרון שדווקא לגביהם יש חוסר הסכמה, לעומת מקומות אחרים בארץ הקודש כמו הגליל הנגב המרכז. מדוע לגבי אזורים אלו אין הסכמה ברורה והרגשת השייכות של כל עם ישראל בגלוי?

אין אנו מבינים בנסתרות, אבל בפשטות, בגלל שבמקומות אלו ישנם מקומות קדושים, כמו קבר רחל, מערת המכפלה, קבר יוסף וכו', הרי במקום הקדושה, הקליפה נאחזת יותר ומנסה לקבל. וככל שנעמוד בתוקף על אחיזתנו, הקליפה תחלש בעזרת ה' גם במקומות אלו.

מקורות