fbpx

נושא: שמחה

שליחות מתוך שמחה

איך עושים את השליחות מתוך שמחה? כל שבת יש אורחים, לא משנה אם אני רוצה או לא.. איך עושים את זה מתוך שמחה?

דבר שמתיש אותנו זה כי יש לנו חוסר, חסר לנו פרטיות, מתי אנחנו נחים? מתי מרגישים חופש? אנחנו עבדים 7\24? צריך לדאוג שיהיו זמנים שאין לנו עול. כל דבר שהוא לא בחירה הוא חסר חיות, כל דבר שהוא בבחירה הוא עם חיות. אם אני משועבדת לאורחים אני מגיבה כאין ברירה. אנחנו צריכים למלא את הזמנים הפרטיים שלנו בפרטיות. ולבחור לארח כי לארח זה דבר חשוב, זה מחזק את המעמד בקהילה ויש עוד הרבה סיבות שזה חשוב. נבחר את האירוח ונדאג להרבה מנוחה וזמנים פרטיים לעצמנו. זמנים שאדם מוכרח בהם זה אומר שהקבה בחר שנעשה אותו.

מקורות