fbpx

ריקנות וספירת המלכות

האזנתי לשיעור בנושא טיפוסי אישיות, וממש ממש התחברתי לתיאור של 'מלכות'. לריקנות הפנימית לצד המנהיגות המלכותית. כעת אני קצת מבולבלת: אם זה מבנה הנפש שלי, מה אפשר לעשות בשביל לא להרגיש את העצב הפנימי התמידי הזה ובשביל להיות מסוגלת להתמלא מבפנים? הרי זה מקור הנשמה שלי…

שלום וברכה,


השיעור מתאר את ספירת המלכות, אך העבודה של היהודי צריכה להיות להשתמש בנטייה הטבעית לטוב ולא בשביל לכאוב כאב מיותר. הכאב אמור להוביל אותנו, כדחף להתקדמות ולהנהגה לעשיית טוב.

אם מרגישים ריקנות פנימית המביאה לעצבות, מומלץ לעבוד על עצמנו להגיע לשמחה ואהבה בלתי מותנית, להתבונן שיש בתוכנו ערך אלוקי לא מותנה, שקיים בנו בכל מצב, ומצד הנשמה האלוקית שלנו אנו צריכים להיות תמיד בשמחה. כך אנו ניצור התמלאות פנימית ולא ניתן לתכונות טבעיות להפיל אותנו. ננצל את הטבע לעבודת ה' בלבד ונשלים את מה שחסר על ידי עבודה.

מקורות