fbpx

קבלה לנשים?

מזה כבר שנים יש בי רצון עז להתעמק ברזי הקבלה. מסיבות כאלה ואחרות – כנטען כי אין מן הראוי ללמוד קבלה לפני גיל 40 ובטח ובטח לא לנשים שאין הן בקיאות בתורה, כל פעם שהתעורר בי הרצון העז ללמוד קבלה, טענה כזו מיד גרמה לי לוותר על הרעיון. אבל היום זה ממש בער בעצמותיי, יש בי רצון חזק מאוד ללמוד קבלה על מנת לרכוש כלים מעשיים על החיים שלנו בעולם הזה. כיצד להגיע לאיזון בחיים אלה. שאלתי היא כזאת: היכן ניתן ללמוד קבלה בצורה מעניינת? אציין כי יש ברשותי את הספר "פרדס רימונים" שהוא מתעסק בקבלה – אך הספר די קשה ללמידה באופן עצמאי – רק אם אדם בעל ידע בקבלה יהיה קל להבין את החומרים הכתובים בספר. וזה ללא ספק מוריד את המוטיבציה שלי להמשיך ולקרוא בספר. אשמח למענה 

ראשית כל יש לציין שהרצון שלך ללמוד קבלה הוא רצון טוב וחיובי, וכנראה זה שאנו עומדים בסמיכות לל"ג בעומר – יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי תרם לזה, במודע או שלא במודע. כפי שציינת יש אמנם הגבלות ללימוד קבלה, אך זה כאשר לומדים את הדברים מתוך ספרי הקבלה המקוריים (כמו לדוגמא מה שציינת הפרד"ס רימונים של הרמ"ק), וההגבלה הכי עיקרית, שלא תמיד מבינים.. או שמבינים בצורה מוטעת חלילה. אך אם לומדים את ענייני הקבלה כפי שהם מובאים בתורת החסידות, הרי הזה הדרך הטובה ביותר והמומלצת ביותר ללמוד את הדברים, באופן שהשכל מבין ומזדהה עם הדברים. אחד מההבדלים  בין חסידות לקבלה, שבקבלה יכול להיות מצב שהאדם ילמד ויסיק מזה דברים לא נכונים, ובלשון של החסידות לא ידע "להפשיט את הדברים מגשמיותן", כיון שהקבלה מלאה תוארים גופניים על הבורא, שמי שלא בקי בתכנים שלהם כראוי יכול לטעות ולצייר ציור גשמי ח"ו בבורא. ואילו בחסידות בעיקר מדברים על העניינים בקבלה כפי שהם התכנים הנפשיים, השייכים ויכולים להתקבל אצל כל אחד מבלי חשש זה. בנוגע לפועל: יש הרבה מקומות באיזור המרכז שניתן ללמוד שם קבלה כפי שמבוארים בענייני החסידות, בין השאר אצלנו ברחובות, אך גם במקומות נוספים, כדאי להתעניין ולפנות לבית חב"ד באזור מגורך. ובנוגע לספרים: הספר היסודי ביותר והמומלץ ביותר הוא ספר התניא בו מבוארים בהרחבה היסודות של החסידות והקבלה כפי שהם בנפש האדם, ובהסתכלות הנכונה על העולם. יש ספרים של ביאורים על התניא שיותר קל ללמוד מהם כמו "פניני התניא" וכדומה. יש עוד כמה וכמה ספרים העוסקים בזה, אך אם תפרטי יותר את הנושאים הספציפיים המעניינים אותך, נוכל להפנות בעז"ה. בהצלחה רבה ובשורות טובות

מקורות