fbpx

עובדי אלילים ואומות העולם

תאריך העלאה: 14.02.2018 – 20:40

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

האם המושגים עובדי אלילים (או עכו"ם) ואומות העולם הינם זהים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

'אומות העולם' יכולים לקיים שבע מצוות בני נוח, ובזה לקיים את רצון ה', ולא להיות בגדר עובדי אלילים.


'עובדי אלילים' אלו אומות העולם שאינם מאמינים בה' ועובדים עבודה זרה.


לפעמים בספרים מסוימים, כמו ספר התניא, כאשר כתוב עובדי אלילים, הכוונה על אומות העולם בכלל, ורק בגלל חשש הצנזורה, נכתב בלשון זו.

מקורות

ביאורי החסידות

דילוג לתוכן