fbpx

'מקור' ו'שורש'

תאריך העלאה: 03.12.2020 – 07:35

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שלום הרב
האם יש הבדל בין 'מקור' ל'שורש'

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
המושג 'מקור' הוא שלדרגה זו יש איזה שייכות לדרגה שנמשכת ממנה, 'שורש' זה נעלה ורחוק יותר, שהדרגה אינה בבחינת שייכות אלא בבחינת מקיף והבדלה, ולכן לא שייך לקרוא לה אפילו בשם 'מקור', אלא שהיא השורש שמשם זה מגיע.

(דוגמא לדבר בדרך אפשר: האמא היא המקור הגלוי לילד הנולד ממנה. האבא הוא 'שורש')

 

מקורות

דילוג לתוכן