נושא: ביטחון בה'

מה רע בניסיון?

שאלה לאחר האזנה לשעור: "לעמוד בנסיון". אם הנסיון מעלה את האדם, מוסיף לו אור ומעלה ניצוצות מג' קליפות הטמאות ויש לה תפקיד כ"כ חשוב בתיקון העולם, למה כל יום מתפללים שלא יעמידנו בנסיון? כדי שה' בעצמו יגאל את הניצוצות ולא אנחנו? עב' הבירורים היא עבודה די אפרפרה, ונסיון הוא הרבה יותר מאתגר ומחבר אל תעצומות הנפש ומעלה. נכון שהמפגש הראשוני עם הנסיון, עד שמבינים מי נגד מי, יש בו משהו מרתיע וקשה, מה שמסביר שבעצם ביוזמתנו, בדעה צלולה, קשה לנו לבקש אותו. אבל אם יש הסבר יותר חסידי ממקורותינו, הייתי שמחה ללמוד. תודה, 

כל מה שכתבת ודאי נכון, שע"י עבודת הנסיונות מעלים ניצוצות גבוהים וכו' והאדם בעצמו מתרומם, אבל אל לנו לשכוח שבעצם נסיון הינו הסתר על האלקות. בזמן הנסיון האדם לא מרגיש את הסיוע האלוקי, והבורא מסתתר ממנו. אין אנו יכולים לבקש על הסתר והעלם של אלוקות. נכון שאם זה מגיע, אנו צריכים לדעת שע"י ההתגברות על הנסיון אפשר להגיע למקום נעלה עוד יותר וכו', אך לכתחילה אין לבקש על זה. וכמו שאנו יודעים שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ובכל זאת אף אחד לא יעשה עבירות לכתחילה על מנת שיהיה לו את העילוי של בעל תשובה. כיון שעשיית עבירה זה ירידה ונגד רצון ה', רק שבדיעבד, הירידה צריכה להביא לעליה גדולה יותר. עניין זה מאוד עמוק ומרכזי בכל מהלך הבריאה. אדם הראשון שגורש מג"ע בעקבות חטאו, אף ש"נורא עלילה על בני אדם" וע"י הגירוש מגן עדן, האדם אח"כ מגיע לדרגה גבוהה יותר אך חלילה לומר שלכתחילה זה הדבר הרצוי. אנו לא מחפשים ירידות וקשיים, ורק אם זה מגיע, צריך לדעת כיצד לנצל את זה. מספיק נסיונות וקשיים עם ישראל עובר כבר ממילא, הן באופן כללי, והן כל אחד בחייו הפרטיים, כך שבוודאי יש לנו גם את העילוי של עבודת הנסיונות ולא צריך לבקש זאת. ליתר המתקה וביאור, כדאי לך לעיין באתר במאמר "כח האמונה ועבודת הביטחון", בתת כותרת "הקב"ה רוצה דוקא טוב גלוי".

מקורות