fbpx

מה זה ללמוד חסידות?

שלום! אני חב"דניקית, מדברים כל הזמן שצריך ללמוד חסידות. ושיהיה קביעות בלימוד חסידות בכל יום וכו'. מה זה אומר בדיוק חסידות? אילו ספרים נקראים ספרי חסידות? פשוט לקוטי שיחות, התוועדויות ומאמרים? עוד משהו? מה בדיוק? וכן, אולי גם, הצעה מה כדאי ללמוד. תודה רבה! גאולה מיד! 

כשמדברים על לימוד חסידות אפשר לחלק את זה לשתי חלקים עיקריים: 1) לימוד תורת החסידות 2) האוירה החסידית והדרכותיה. לא כל כך ברור ממכתבך, באיזה גיל את, נערה צעירה? אשה מבוגרת? האם כבר למדת ספרי חסידות מסויימים או לא, כמה זמן את חושבת שאת יכולה להקדיש לזה? אבל נתייחס לעניין באופן כללי, ואם תרצי לפרט, נוכל להתייחס יותר ספציפית. לגבי לימוד תורת החסידות: הספר הראשון שכל חסיד חייב כמובן ללמוד זה ספר התניא. לא רק לקרוא את החלק היומי בחת"ת, אלא פשוט ללמוד. או בחברותא עם מישהי, או בשיעור, או בקלטות וכדומה. אבל להיות חסיד מבלי להיות בקי ולפחות להשתדל להיות בקי בתניא – זה לא אפשרי. יש גם לימוד מאמרים ושיחות, בדרך כלל לפי הקשר לפרשת השבוע, ללמוד מאמר חסידות לבד נדמה לי שזה קצת קשה לרוב הנשים והבנות (וגם להרבה בנים) אבל כנ"ל בעניין שיעורים או חברותות, אבל שיחות של הרבי על פרשת השבוע מתוך ליקוטי שיחות זה בוודאי אפשרי. ובפרט החלקים הראשונים של לקוטי שיחות א – ד, הם מאוד חשובים ויש שם את היסודות ממש של החסידות לפי ההדגשים של הרבי השייכים לדורנו. יש גם חשיבות גדולה ללימוד ה'דבר מלכות' – השיחות של השנים תשנ"א תשנ"ב, למרות שחלקם אולי קצת קשות, אבל זה המסר שהרבי מעביר לנו לזמן העכשווי, וכל חסיד וחסידה צריכים ללמוד זאת. ושוב, כיון שלא פירטת יותר על עצמך קשה לתת עצות יותר ממוקדות, אבל יש כמה קונטרסים מאוד יפים ומאוד חשובים של הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ, כמו קונטרס ומעין וכדומה הכתובים בלשון קלה ויפה ומתאימים לכל אחד, לפי הזמן והיכולת שיש לו. לגבי ההדרכות של החסידות: מאוד חשוב לקרוא דברים שיכניסו אותנו לאווירה של החסידות, לא לימוד דווקא, אלא סיפורים חסידיים, פתגמים, ושיחות. אפשר לציין בקשר לזה את ספרי התולדות של הרביי"ם שלנו, את לקוטי דיבורים וספר השיחות של הרבי הריי"צ, וגם השיחות של הרבי בשנים הראשונות (תורת מנחם בחלקים הראשונים) דברים נפלאים על הנהגות חסידיות, רבי וכדו', בהצלחה רבה ולימוד החסידות בוודאי יביא גאולה מיד ממש.

מקורות