fbpx

למה אומרים "ויעקוב הלך לדרכו".

תאריך העלאה: 20.09.2018 – 08:07

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מהו פי' ההכרזה שמכריזים לאחרי חודש תשרי "ויעקב הלך לדרכו"?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

בסוף חודש תשרי, מכריזים (כנהוג במספר מקומות) "ויעקב הלך לדרכו" – שאז מתחילה אצל היהודי המעבר לסדר העבודה שלו במשך השנה כולה.


וההדגשה היא בב' קצוות: א. הדרך שהולך בה כל השנה אינה הדרך של חודש תשרי, אלא היא דרכו שלו, ברוב זמנו שעוסק באכילה ובשתיה, שלא רואים בזה קדושה בגילוי. ב. זה אותה הדרך המיוחדת של יעקב אבינו, כי גם מעשיו הגשמיים נעשים לש"ש. והכח לפעול זאת נובע מחודש תשרי, החודש הכללי.

מקורות

דילוג לתוכן