לבישת ציצית בלילה. - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

הבן שלי הגיע הביתה עם בקשה לישון בלילה עם הציצית שלו עליו. אצלנו זה לא היה נהוג כלל, האם בכלל יש בזה ענין?

תשובה

נאמר בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן שהמדקדקים נוהגים לישן בטלית קטן, וכן הוא מנהג החסידים דורות רבים, ובכך מתבטאת יראת שמים גדולה ונוכח פני ה' לפניו תמיד.

מקורות

דילוג לתוכן