האם יש מזל לישראל? - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

האם יש מזל לישראל?

כתוב "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" והגמרא מספרת במסכת מועד קטן שרב חסדא ורבה היו צדיקים תלמידי חכמים, אבל רב חסדא האריך ימים עד 92 ורבה חי רק עד גיל 40 ורב חסדא היה עשיר גדול והיו לו הרבה ילדים ורבה היה עני גדול ומתו לו הרבה ילדים, והגמרא מסכמת ואומרת שבניי חיי ומזוני תלוי במזל ולא בזכות.

מצד שני כתוב הרבה הבטחות על בניי חיי ומזוני כגון "עשר בשביל שתתעשר" ו"אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם" ובכלל הרבי אומר שהקב"ה משלם מידה כנגד מידה וככל שמוספים במצוות הקב"ה מוסיף ברכות גם בגשמיות.

איך מסתדרותים שתי הגישות האלה והאם כל זה קשור למזל עליון ולמזל תחתון? האם אפשר להשפיע על המזל העליון ואם כן למה הרבה לא הצליחו?

אשמח לקבל תשובה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
דילוג לתוכן