fbpx

טיפול בתת מודע

אני לומד חסידות מזה שנים ארוכות. לאחרונה נחשפתי לשיטה מסוימת, במשך השנים נרמז לי שאין מקום ללמוד לגבי התת מודע מכיוון שאנו כחסידים מעדיפים לחשוף בתוכנו את העל מודע, אולם מעיון במעט חומרים ומאימון אחד בשיטה זו יכולתי לראות איך העל מודע של היהדות יכול להתחבר לתת מודע של נפש האדם, ולא רק שזה לא סותר אלא אף משלים תיקונים נדרשים לענ"ד, ושאלתי היא האם קיימת בחסידות התנגדות לטיפול / אימון דרך התת מודע? תודה

שלום וברכה,

באופן כללי לכל דרך ולכל שיטה טיפולית יכול להיות מקום, אבל אם זה לא מבוסס על התורה ועל החסידות, יש לעשות לזה "בירור", כלומר לבדוק מה נכון בזה ומה לא נכון בזה.
אין התנגדות כללית לטיפול דרך התת מודע, כי הרי כל המעשים של האדם והדיבורים והמחשבות פועלים על התת מודע, כמבואר בחסידות בהרחבה, והדיון הוא כמובן על הדרך לפעול זאת, שתהא דרך מתוקנת ומבוררת.


 

מקורות