fbpx

חסיד למעלה מצדיק

תאריך העלאה: 02.02.2021 – 18:18

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שלום הרב. בתניא פרק יו"ד. האם בני עלי' הם דרגת צדיק גמור, והאם חסיד הוא דרגת בני עלי', לפי מה שכתוב שבני עלי' לצורך גבוה וחסיד עם קונו, נראים אותו דרגה. אבל אם זכור לי טוב, אומרים שחסיד הוא למעלה מצדיק, אז איך הם אותו דרגה? תודה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
ב"ה

שלום וברכה

הצדיקים הנקראים "בני עליה" בדרגה השניה, הרי זה מדרגת החסיד, וכפי שמביא בתניא שם בפירוש הציטוט "איזהו חסיד המתחסד עם קונו".

ומה שאומרים שחסיד הוא למעלה מצדיק, הכוונה לצדיק בדרגה הרגילה (וכפירוש הראשון של בני עליה).

מקורות

דילוג לתוכן