fbpx

השכינה הסתלקה בגלל החטאים

תאריך העלאה: 24.03.2021 – 08:10

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

שלום רב מה הכונה שהשכינה בגלל חטאים עלתה שבע רקיעים ואבות הורידו עד משה רבינו. אבל כבר באבות היו מרכבה ונביאים.
אז כבר השכינה היה פה.
תודה רבה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
אברהם אבינו התחיל להוריד את השכינה למטה, ויצחק המשיך, עד שמשה רבינו שהוא היה השביעי הורידה למטה בארץ.

זה שהאבות עצמם היו מרכבה לשכינה וכו' והיא נביאים, זה לא אומר שהשכינה ירדה למטה בארץ, זו היתה הדרגה שלהם באופן מיוחד, אך לא היה לזה ביטוי בעולם הכללי. אצל משה רבינו לעומת זאת, היה מתן תורה שהוא התגלות אלוקית לעם ישראל כולו ולכל העולם, ואחר כך הקמת המשכן, שהיא חיבור השכינה עם הארץ הגשמית כלשון התורה "ושכנתי בתוכם".

מקורות

דילוג לתוכן