בצל שנחתך בסכין בשרי - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

בצל שנחתך בסכין בשרי, האם מותר לאוכלו יחד עם מאכל שהתבשל בסיר חלבי בן יומו.

תשובה

אסור.

מקורות

הבצל נחשב בשרי כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב (סימן צו סעיף א): צנון או סילקא [וכן שאר דברים חריפים כגון שום כמבואר בסעיף ב'], שחתכם בסכין של בשר בן יומו, או שאינו מקונח, אסור לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום, שהוא כעובי אצבע.. ויש אומרים דהוא הדין לאינו בן יומו והוא מקונח. [כי החריפות עם דוחק הסכין, גורם להפליט את טעם הבשר הבלוע בו, וכן להשביח את טעמו]. וכתב הש"ך שם סק"ו שהמנהג כהיש אומרים.


והמאכל שהתבשל בכלי חלבי בן יומו הרי הוא בלוע מטעם חלב שאינו פגום, ואין לאוכלו יחד עם הבצל הבשרי.


דילוג לתוכן