דבר תורה ב"נגל " בבר מצווה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

למה בחב"ד לא אומרים עניין בנגלה דתורה בשעת סעודת הבר מצווה?

תשובה

אין זה נכון כלל. כבר כתב אד"ש "שלדעתי ברור: שצריך להכין לא רק מאמר בחסידות וגם לאמרו אלא גם ענין בנגלה, ובאם לדרוש גם הענין בנגלה, בזה המנהגים חלוקים".  ואף כתב שמנהג זה הוא מנהג טוב שנתפשט בתפוצות ישראל, ו"עד לפס"ד הרמב"ם ש'מנהגות' טובות שנתפשטו בתפוצות ישראל מקבלים התוקף דמ"ע ומל"ת".

מקורות

דילוג לתוכן