Ask The Rabbi

נושא:

אמירת תהילים בלילה

האם מותר לומר תהילים בלילה על ציון של צדיק?

המנהג בפועל שאין אומרים תהילים בלילה - לפני חצות, (חוץ מימים הנוראים).

מקורות