fbpx

קטגוריה: וידאו

וידאו

לנוח במרוצה (א)

הנחת היסוד של המושג העבודה – היא מאמץ ויגיעה לתקן ולהשלים מציאות חסרה. לעומת זאת המושג מנוחה – הוא מקום של שלימות פנימית, מקום מתוקן ורגוע בתוך האדם.

וידאו

לנוח במרוצה (ג)

לפעמים צריך להרפות – שיעור שלישי של הרב יצחק ערד בסידרת "לנוח במרוצה".

וידאו

לנוח במרוצה (ב')

המושג "מנוחה" זה לא רק מצב של "אין ברירה" כי אי אפשר לעבוד ולהתאמץ כל הזמן, אלא היא מבטאת שלימות פנימית בנפש שיש לה חשיבות מצד עצמה