ארכיון וידאו - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קטגוריה: וידאו

אדר

פרשת תרומה וחודש אדר

הקשר בין "מרבין בשמחה" בחודש אדר לפרשת תרומה ובניית המשכן, המיוחדות של נס פורים וקבלת

ביאורים בשער הביטחון

שער הביטחון 9 – ההפנמה הרגשית של הביטחון

המשך לימוד שער הביטחון של רבינו בחיי על פי ביאורי החסידות עם הרב יצחק ערד, על החשיבות של הפנמת כללי הביטחון והפעולה הרגשית של הביטחון.

דילוג לתוכן