fbpx

יום: ג׳ באלול ה׳תשפ״ג

כתבה ראשית

שיעורי חודש אלול

מגוון שיעורים על חודש אלול וההכנה לשנה החדשה

אודיו

המלך מחייך בשדה

מה המשמעות של המלך בשדה בעבודה הפנימית? מה הקשר בין התיקון הפנימי להעצמה אישית? ומה משמעותו של החיוך שהמלך מראה לנו?