ג׳ בתמוז ה׳תש״פ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

יום: ג׳ בתמוז ה׳תש״פ

כללי

"שבענו מטובך" – השלימות שמעוררת את הבקשה

כל מי שזכה להיות אצל הרבי ראה והרגיש בהנהגת הרבי את המידה שבה הוא מדגיש שכל העניינים יהיו מתוך שמחה וטוב לבב. דגש זה בא לידי ביטוי כשבכל הזדמנות עודד הרבי את השירה ועוד.

דילוג לתוכן