Ask The Rabbi

Day: ד׳ באלול ה׳תשע״ט

אודיו

למה ואיך לסלוח?

הסליחה היא לכאורה דבר בלתי הגיוני. אדם שנפגע והושפל ונמנע ממנו דברים שצריך לקבל מהם – למה שיסלח? בכל זאת התורה נדרשת מאיתנו לסלוח, וזה אומר שיש משהו מאוד עמוק נפשית בקבלת הסליחה.

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק