Ask The Rabbi

Day: ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז

וידאו

תניא – שיעור 90 – אמונה ושמחה כפולה

המשך סידרת השיעורים "לדעת את עצמך" על ידי הרב ערד, והפעם המשך פרק לג בתניא, על האמונה שמביאה לשמחה, והשמחה המכופלת מעשיית העולם דירה לו יתברך

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק