Ask The Rabbi

Day: ט״ו בתמוז ה׳תשע״ז

דרכו של הבינוני

התורה לא רק ספר חוקים – פרק 14 ב"דרכו של הבינוני"

תיתכן השקפה שתביט על הלכות התורה (רק) בתור 'הוראות יצרן' של הבורא: הבורא יצר את העולם, ובכדי שהוא יוכל לפעול כראוי, נתן הוא לאדם הוראות הפעלה כיצד להשתמש כראוי במערכת.
האמונה היהודית, אמנם, רואה את הדברים להיפך לגמרי:

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק