י״ב בתמוז ה׳תשע״ז - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

יום: י״ב בתמוז ה׳תשע״ז

כתבת הבית

הנשמה (חלק ג): הסיבות לירידת הנשמה

התייחסות ראשונה לשאלת השאלות, למה ירדה הנשמה למטה, מוצאים אנו במדרש תנחומא (פ' פקודי), וזה לשונו:
קודם יצירת הוולד במעי אמו רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממנה על הרוחות, ואומר לו:

דילוג לתוכן