Ask The Rabbi

יום: כ״ט באלול ה׳תשע״ו

כתבת הבית

הרבי עומד ומסנגר בין "מיימינים" ל"משמאילים"

"בשיחת ה'דבר מלכות' של ראש השנה, ישנו דבר מופלא. משהו מוזר ופתאומי קורה באמצע השיחה" – פותח ואומר הרב יצחק ערד. אבל כדי 'לעלות' על כך, צריך להביט רגע בתוך השיחה. הבה נעשה זאת יחד".

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק