fbpx

יום: כ״ח בניסן ה׳תשע״ו

המשך תער"ב כרך ב'
המשך תער"ב כרך ב - 2

שיעור 16 כרך א, המשך תער"ב

המשך שיעורי תער"ב על פי הסדר, הנושא: השפעה וקבלה. הסרטה ועריכה: עורך אילן רינדפליש סיכום:

כתבת הבית

יש לך זכות – נשים בפרשה (קדושים)

באולם בית המשפט שורר שקט מקפיא. אישה קטנה עומדת על דוכן הנאשמים בראשה מושפל, ומקשיבה לתובע הקורא בקול חסר רחמים רשימה ארוכה של חטאים. מן העבר השני ניצב הסנגור, אך הוא שותק. הכל מחכים להכרעתו של השופט חמור הסבר.