נושא: 2 נפשות

״את העולם נתן בליבם״

שלום ,
אם אפשר לבאר בהרחבה את המושג/אימרה: ״את העולם נתן בליבם״. מה המשמעות, ההשלכות, איך אפשר להשתמש בזה ככלי עבודה בחיי היומיום שלנו.
תודה רבה.

הכוונה בפשטות היא שבתוך האדם, שהוא בחיר הנבראים ותכלית הבריאה, כלול ונמצא כל העולם. ישנה הקבלה בין העולם הגדול לבין האדם שהוא עולם קטן. יש לזה משמעויות רבות והקבלות בנושאים שונים.
בחסידות ישנו דגש למשפט זה על הענין של "בליבם", כלומר שכללות העולם נברא בששה ימים, כנגד ששת המידות, וכך גם עולמות הפנימי של האדם הוא בעיקר נמצא בליבו, רגשותיו. ואילו המוחין, הכל, זה הכלי שאיתו מנהלים ומנהיגים את העולם הפנימי, מוח שליט על הלב.
בעומק יותר מוסבר, שכנגד שבע המידות ישנן שבע תחומי חיים שהאדם נע סביבם בעולם. הרחבה בענין זה והקבלת התחומים למידות, כולל כלי עבודה מעשיים, ניתן למצוא בספר "לך לך", שיצא לאור על ידינו.
הצלחה רבה

מקורות