fbpx

נושא: שבת

תשלום על הופעה בשבת שהתבטלה

זמר שהיה אמור להופיע בשישי בערב, ההופעה התבטלה והזמר לבסוף לא הופיע.
המארגנים של ההופעה רוצים לשלם לו על אי הנעימות והביטול. התשלום שלהם הוא ביום חול, האם מותר לו לקחת את הכסף?

הדבר מותר.

הרחבה:


אף שנפסק בשו"ע אור"ח סימן שו שאסור לקבל שכר על עבודה עבור יום השבת (אם לא שניתן ב"הבלעה") כאן יהיה מותר כיוון שהשכר אינו על עבודה שנעשתה בשבת שהרי לא הייתה כזו. אלא שהשכר ניתן עבור עגמת הנפש ופיצוי על ביטול שכר שהיה יכול להגיע (גם בהבלעה) ולכן אין בזה נגיעה  לשכר שבת. ואדרבא הפיצוי הוא הרי על השכר הוא עבור ההכנה ולא על שכר השבת.

מקורות