fbpx

נושא: חגים

תקיעת שופר באלול

תאריך העלאה: 22.08.2018 – 05:53

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מה המשמעות של תקיעת שופר בחודש אלול?
זה חלק מהמצווה?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

תקיעת שופר באלול אינו מצוה מהתורה (כמו התקיעת שופר בראש השנה), אלא מנהג ישראל, מאחר שהחל מראש חודש אלול עלה משה למרום לבקש מחילה וסליחה לעם ישראל, והעבירו שופר במחנה, וימים אלו מסוגלים להתקרב לה' מתוך אהבה, כמשל המפורסם של המלך בשדה, ולכן נוהגים לשמוע תקיעת שופר המעורר את הלב. ועל פי המוסבר בחסידות ובשיחותיו של הרבי – דוקא למנהג ישראל ישנה מעלה וחשיבות גדולה, אפילו יותר במידה מסויימת ממצוה ממש, וכן תקיעות אלו שבאלול, אף שהן מנהג מעלתן גדולה ביותר על פי הפנימיות, וראוי לזכות בהם הרבים.

מקורות

דילוג לתוכן