תפילין שאולות

האם יש מקור הלכתי לא להשתמש בתפילין שאולות וצריך שירכוש מכספו דווקא או שאין לכך מקור?שלום וברכה.
אין שום בעיה להשתמש בתפילין שאולות מלכתחילה. דווקא בטלית צריך שיהיה "לכם" כלשון הכתוב.


כמובן שמצד ההידור והזמינות וכמובן גם מצד החינוך, רצוי שיהיו לאדם תפילין (מהודרות ככל האפשר) משלו.


בברכה


 


מקורות