תפילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שאלה

האם ישנה חובה להתפלל מהתורה או שזה משהו שחכמים אמרו?

תשובה

ת. דבר ראשון לנו כיהודים אין שום הבדל אם הדבר תוקן מהתורה או שומעים תיקנו אותו כי הכל הוא מצוות המלך ברוך הוא וחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אך מכל מקום מן התורה ישנה חובה להתפלל בעת שהאדם מרגיש צורך ואיך לזה זמן מוגדר. אך באו חכמים ותיקנו את נוסח התפילה, את חיוב התפילות בכל יום ואת זמן התפילה.

מקורות

דילוג לתוכן