נושא: תפילה

תפילה מתוך שכרות

שתיתי משקה לפני התפילה האם אני יכול להתפלל?

צריך לחכמות משך זמן שייפוג יינו מעליו. ואם הוא חושש שמא הוא יעבור זמן תפילה יתפלל ולא יחכה שייפוג יינו מעליו

מקורות