תפילה מתוך שכרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שאלה

שתיתי משקה לפני התפילה האם אני יכול להתפלל?

תשובה

צריך לחכמות משך זמן שייפוג יינו מעליו. ואם הוא חושש שמא הוא יעבור זמן תפילה יתפלל ולא יחכה שייפוג יינו מעליו

מקורות

דילוג לתוכן