Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

תפילה ומקומו של ה'

שלום רב.
שאלתי היא איך אפשר לדעת שאיני עובדת עבודה זרה?
כשאני מתפללת למשל, אני מרגישה שאני מתפללת לגורם חיצוני ממני, שנמצא איפשהו למעלה בשמים. האם זו עבודה זרה? האם התפיסה הנכונה היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעצם בכל דבר בעולם, בכל חפץ, בכל אדם, בכל תופעת טבע? אם ככה – אז למה אומרים שיש כוח *עליון* שמנהיג את הכל ושהקדוש ברוך הוא נמצא בשמים? אשמח לסדר בבלאגן… תודה רבה

שלום וברכה
ראשית, אין זו עבודה זרה חלילה, כיון שאת מתכוונת לקב"ה עצמו, ולא לשמים.. שהם גם כן אחד מברואיו של הקב"ה.
התפיסה הנכונה היא כמו שהזכרת, שהקב"ה נמצא בכל מקום, ובכל דבר, בשמים ובארץ, למעלה ולמטה וכו', עם כל זאת, כיון הקב"ה הוא למעלה מתפיסתנו והשגתנו, הוא "עליון" מעל כל הנבראים, מבחינת הדרגות הרוחניות, ולכן אנו מכנים אותו בין השאר בתואר 'עליון'.
אך אין הכוונה שהוא נמצא בשמים דוקא, אלא שהוא מעל כל הנבראים, ובעולם המושגים שלנו אנו מכנים זאת בשם 'שמים' המבטאים מקום עליון וגבוה.
ובגלל שזה באמת נכון שהקב"ה נמצא גם בשמים (אע"פ שהוא לא רק בשמים), אין חיסרון לומר שהוא בשמים.

מקורות