נושא: תפילה

תפילה בשפה שלי

האם בחב"ד גם מתייחסים לעניין התפילה אל השם באופן פרטי, לא מטקסט מסידור, אלא בדיבור ישיר בשפה שלי על מנת להתקרב אליו באופן של פנים ולהשלמת חיסרון בגשמיות? מעבר לעבודה הפנימית שהרבי מצפה מאיתנו לעשות…
 
 

שלום רב נקודת ההנחה שאנו יוצאים ממנה – שחכמים חשבו על כל הדברים שיש לנו צורך בהם, ותיקנו בתפילה את הנוסח הראוי והנכון ביותר. כך שאין צורך לבקש במילים משלנו. יחד עם זאת, אדם שמרגיש צורך פנימי לבקש משהו מסויים בשפה שלו – אין עם זה בעיה. אבל הדגש בחב"ד הוא יותר על ההתבוננות והמחשבה בתפילה ופחות על הדיבור.

מקורות