fbpx

נושא: כשרות

תנור אחד

האם מותר להשתמש בתנור אחד בשביל בשרי וחלבי?

תנורי האפיה המצויים כיום, פיתחיהם אטומים והדלתות שלהם נסגרים היטב, ובמהלך הפעלתם מתרכזים החום והאדים העולם מן המאכלים בחלל התא ונבלעים בדפנות שלו.

ע"כ יש לייחד תנור בשביל בשרי ובשביל חלבי.

המעונינים בכל זאת להשתמש באותו תנור בשביל בשרי ובשביל חלבי, יש בזה כמה וכמה תנאים ותלוי בסוגו של כל תנור ותנור. ובזמן שנדע את סוגו הפרטי של התנור יהיה ניתן לפסוק בשאלה זו.

מקורות