תבניות זכוכית לאפיה שהתחלפו - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

ערב טוב. בטעות אחסנו 2 תבניות זכוכית לאפיה בתנור באותו מקום. ואנו לא יודעים בודאות מה חלבי ומה בשרי. איך מכשירים?

תשובה

שלום וברכה.

לגבי כלי זכוכית ישנה מחלוקת תהומית בין השו"ע ובין הרמ"א. ולמעשה לפוסקי ספרד אין צריכים להגעילם כלל. וניתן להשתמש בהם מלכתחילה פעם לבשר ופעם לחלב וכו'.

אך לרמ"א אין להם תקנה אפילו בליבון. גם נשמע שלא נתערבבו ברוב אלא אחד התערבב עם אחד נוסף ולכן לפוסקים האשכנזים נראה כי אין להם תקנה.

אומנם כל זה מלכתחילה אך בשעת הדחק פסק הרמ"א שניתן להשרותם 72 שעות במים ולהחליף המים כל 24 שעות. (ויש פוסקים אשכנזים שמקילים גם בהגעלה והבאתי את שיטת רוב הפוסקים)

מקורות

עיין שו"ע אור"ח תנא ונ"כ וש"נ


דילוג לתוכן