תבלינים שהיו בשימוש לעניין חמץ שעבר עליו הפסח - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

מה דין תבלינים שהיו בשימוש במהלך השנה לעניין חמץ שעבר עליו הפסח

תשובה

ב"ה

דבר שיש בו תערובת חמץ שבטלה. (כל דבר לפי אופן ביטולו) לא גזרו עליו חז"ל דין של חמץ שעבר עליו הפסח. (וכל איסורו הוא רק בפסח עצמו)

ולכן תבלינים שבדרך כלל החשש הוא שמעורב בהם משהו חמץ ולא שהם חמץ גמור. וודאי שהם מותרים לאחר הפסח.

מקורות :

שו"ע אור"ח סימן תמ"ז ונו"כ. ושם מבואר כל זה בסעיפים השונים כל דבר לגופו.

מקורות

דילוג לתוכן