fbpx

נושא: כללי

שרטור תכנית לחברה המוכרת לא כשר

כבוד הרב שלום,
אני עובד כשכיר בחברה שמתכננת מרכזים לוגיסטיים ומפעלים.
השבוע נכנס לחברה פרוייקט לחברת סופרמרקטים גדולה שמוכרת מזון וגם מזון לא כשר
(דבר אחר,שקצים ורמשים). תפיקידי בחברה הוא לשרטט את התוכניות.
האם יש לי בעיה הלכתית/רוחנית לעשות את זה? חשוב לי לציין שאני היחיד בחברה בתחום השרטוט.

ב"ה

הדבר מותר. כיוון שאין לך חלק בגוף האיסור. ואינך עוסק בו. וגם אינך הגורם למסחר בו.

כמובן שכמה שתוכל להתרחק מדברים כאלו תבוא עליך ברכה. אך הדבר מותר.


מקורות : ראה באגרות משה יו רה דעה חלק א סימן נא ועוד.

מקורות