fbpx

נושא: חגים

שמי כשם האושפיזין

יש עניין לתת משהו ביום שיש אושפיזין כשמי?

יש נוהגים שאנשים ששמותיהם כשם האושפיזין, עורכים באותו לילה התוועדות בסוכתם, ומגישים לאורחים כיבוד ויין, וומדברים בדברי תורה, ולכאורה הסיבה לזה על פי הידוע שיש קשר בין כמה אנשים עם שמות זהים.

מקורות