"שמאל דוחה" בזוגיות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: זוגיות

שאלה

ב"ה
שלום וברכה.
כתוב בגמרא (סנהדרין וסוטה) תנא ר"ש בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

השאלה: איך בימינו יש ליישם את "שמאל דוחה" (בנוסף לימין המקרבת) ביחס לאשה (=זוגיות) ע"מ לקיים מאמרז"ל הנ"ל?
מהי הצורה המתאימה של "שמאל דוחה" ביחס לאשה המתאימה לימינו?

תודה רבה מראש.

תשובה

שלום וברכה


ישנו ביאור יפה של רבי לוי יצחק, אביו של הרבי (במכתב שכתב לרבי) בו מבאר ששלושת העניינים שבהם האשה נקנית – כסף שטר וביאה, הם כנגד שלושת הקוין – ימין שמאל ואמצע. ושם מבאר (ומוכיח זאת) שעיקר היחס בבניית בית צריך להיות ימין, ועוד יותר מזה – אמצע, אך צריך להיות גם ענין של קו שמאל.


ומכאן אנו למדים, שבהחלט צריך להיות גם בענין הזוגיות, הנהגה של "שמאל" במידה מצומצמת, וזה מתאים לדברי הגמרא שהזכרת.


אמנם יש להבהיר, ה"שמאל" שמדובר כאן צריך להיות שמאל מתוקן. ימין פירושו השפעה, חסד, אהבה. שמאל פירושו גבולות, דין. בהחלט יש מקום להקפדה על גבולות בבית. הן בהקפדה על צניעות ושמירת מסגרת הזוגיות – ביחס לאנשים בחוץ. הן בין בני הזוג – בזמן שצריך להיות שמירת הגבולות וההרחקות וכו'. וכן באופן כללי יותר – לכל אחד מבני הבית יש את המחוייביות שלו, הן בענייני ותפקוד הבית, לכל אחדי יש ציפייה מבן הזוג השני שיעשה דברים מסויימים. שמאל פירושו גם יכולת לומר ביקורת בצורה נכונה. להביע את הרצונות והציפיות של בני הזוג אחד מהשני. וכן הלאה.


צריך מאוד להיזהר, שהשמאל' לא יגלוש להיות שמאל בעייתי ואינו נכון. כמו: הקפדת יתר וקנאות שלילית. ביקורת מוגזמת, השפלה והרחקה בין בני הזוג. מריבות, כעסים וכו'. ל'שמאל' יש תכונה שהוא עלול במהרה להיות תוקפני וגבורתי מידי. וכאמור מהמכתב של רבי לוי יצחק, וכן גם משמע מהגמרא הנ"ל, שצריך להיות יותר ימין משמאל. גם כאשר מדברים על שמאל מתוקן ומאוזן, צריך להיות יותר ימין משמאל. ואם זה שמאל שאינו מתוקן, על אחת כמה וכמה שצריך להרחיקו לגמרי.


ליתר הרחבה, כדאי לקרוא באתר במאמר הנקרא פה סח – על שיחות בקשר הזוגי.  daat.org.il/פה-סח-על-שיחות-בקשר-הזוגי/


הצלחה רבה.

מקורות

דילוג לתוכן