fbpx

שם לועזי

האם יש צורך להחליף שם לועזי בשם יהודי?

בהחלט מלכתחילה עדיף לקרוא בשמות יהודיים. ובפרט על פי המבואר בחסידות שהשם של הדבר הוא המהווה את הדבר, והחיות האלוקית עוברת דרך השם.


למעשה, אנשים ששאלו את הרבי בעניינים אלו, קיבלו הוראה לעיתים לשנות את השם (או לפעמים רק להוסיף שם), ושהשם היהודי יהיה עם אותו משמעות של השם הלועזי, אותו צליל או פרשנות דומה וכדומה, כי בסופו של דבר גם השם הלועזי שניתן בתחילה, הינו בהשגחה פרטית.

מקורות