ספר התניא לנשים

שלום כבוד הרב
מותר לנשים ללמוד את ספר התניא?
ידוע לי שקבלה לנשים לא מומלץ
זה מאוד מעניין אותי אך אינני יודעת אם מותר לי להקשיב

בוודאי שמותר ונצרך.
אמנם קיימות הגבלות ללימוד קבלה, אך זה כאשר לומדים את הדברים מתוך ספרי הקבלה המקוריים, וההגבלה הכי עיקרית, שלא תמיד מבינים.. או שמבינים בצורה מוטעת חלילה. אך אם לומדים את ענייני הקבלה כפי שהם מובאים בתורת החסידות, הרי הזה הדרך הטובה ביותר והמומלצת ביותר ללמוד את הדברים, באופן שהשכל מבין ומזדהה עם הדברים.
אחד מההבדלים בין חסידות לקבלה, שבקבלה יכול להיות מצב שהאדם ילמד ויסיק מזה דברים לא נכונים, ובלשון של החסידות לא ידע "להפשיט את הדברים מגשמיותן", כיון שהקבלה מלאה תוארים גופניים על הבורא, שמי שלא בקי בתכנים שלהם כראוי יכול לטעות ולצייר ציור גשמי ח"ו בבורא. ואילו בחסידות בעיקר מדברים על העניינים בקבלה כפי שהם התכנים הנפשיים, השייכים ויכולים להתקבל אצל כל אחד מבלי חשש זה.
הספר היסודי ביותר והמומלץ ביותר הוא ספר התניא בו מבוארים בהרחבה היסודות של החסידות והקבלה כפי שהם בנפש האדם, ובהסתכלות הנכונה על העולם. ספר זה שייך ומתאים לכל אחד (ויצאו עליו ספרי פירושים רבים בסגנונות שונים, וכן שיעורים רבים)

מקורות