שינוי שם לועזי

שלום, יש לי חבר שיש לו רק שם לועזי. רציתי לדעת מה הוא צריך לעשות? האם צריך לשנות שם או להוסיף? וכיצד קובעים איזה שם להוסיף או לשנות?

שלום וברכה,


אחת מהסיבות שנגאלו אבותינו ממצרים היתה משום שלא שינו את שמם,
ומתוך כך כתב המהר”ם שיק  שיש איסור להדמות לגויים ולקרוא בשמות גויים משום “בחוקתיהם לא תלכו”.
מנגד, בעל האגרות משה הסביר כי המעלה שלא שינו את שמם היתה בעיקר קודם מתן תורה, שזה עצמו אחד מהדברים שהבדיל אותם מהגויים. אולם לאחר מתן תורה, התורה והמצוות הם המבדילים אותנו מהגויים ולכן אין הקפדה אם יהודים נקראים בשמות נכרים.
אך מלכתחילה עדיף לקרוא בשמות יהודיים. ובפרט על פי המבואר בחסידות שהשם של הדבר הוא המהווה את הדבר, והחיות האלוקית עוברת דרך השם.


למעשה, אנשים ששאלו את הרבי בעניינים אלו, קיבלו הוראה לעיתים לשנות את השם (או לפעמים רק להוסיף שם), ושהשם היהודי יהיה עם אותו משמעות של השם הלועזי, אותו צליל או פרשנות דומה וכדומה, כי בסופו של דבר גם השם הלועזי שניתן בתחילה, הינו בהשגחה פרטית.

מקורות

שו”ת מהר”ם שיק יורה דעה, סימן קסט. שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ד, סימן סו. תניא שער היחוד והאמונה, בתחילתו.