נושא: ביטחון בה'

להפסיק להילחץ ממחשבות מלחיצות

שלום וברכה!
ראיתי באתר שלכם את המילים הבאות:
אגב, לפי היסוד שהוזכר לעיל כמה פעמים על דבר הבריחה מהפחד, שככל שהאדם משתדל יותר לברוח ממנו, הוא מתעצם יותר, כך גם בנידון זה: ככל שהאדם ינסה לברוח מהמחשבה על החסרונות שלו, כך תגדל חרדתו והתעסקותו עם חסרונותיו, ולכן, בכדי למנוע את החרדה מנושא זה, מומלץ ללכת שלב נוסף ולומר: "לא רק שלא אכפת לי מהמצב שלי, אלא 'אני רוצה' להיות רע / רשע / וכו', וכנ"ל: היות שאני תמיד טוב בכל מצב…".

הרי ידוע ממכתבי הרבי שיש כוח עצום למחשבה ולדיבור. לכן שאלתי היא: האם לומר כאלו דברים על עצמי יכול לגרום לדברים שלילים?

ב"ה

שלום וברכה

כמובן שאדם על דרך הרגיל צריך לחשוב רק מחשבות חיוביות על עצמו, וכשקוראים את השורות שציטטת כמו שהם משמע לכאורה להיפך.

אבל כדאי להשים לב להקשר של המאמר ולכל ההרחבה שלו. המאמר אותו ציטטת עוסק במי שכבר יש לו מחשבות מלחיצות ופחדים, וככל שהוא מנסה לברוח מהם, הם תוקפות אותו יותר.

מוסבר במאמר בהרחבה 'טכניקה' של התקרבות אל הפחד.

כמובן שמטרת ההתקרבות הזו היא בסופו של דבר לשחרר אותו מאותם מחשבות על עצמו.

דוקא על ידי זה שהוא נרגע מהלחץ של אותם מחשבות, וכאילו ,לא אכפת" לו מהם, הם יעזבו אותו בקלות יותר.

זה שהוא אומר לעצמו "אני רוצה וכו'", את אותם דברים דמיוניים, זה יעזור לו להבין, שבאמת זה לא משהו שמשנה את המהות שלו, ולא שייך אליו וממילא הוא ירגע מהלחץ מהם.

וכפי שהובא גם באותו מאמר ממכתב של הרבי שהעיקר הוא היסח הדעת מהמחשבות ולא מלחמה איתם.

במצבים מסויימים ההתקרבות אליה, כטכניקה, היא עוזרת להפסיק את המלחמה, וממילא הוא כבר פחות ירגיש שייכות לאותם מחשבות.

ולגבי מה יגרמו המחשבות – הרי בדיוק להיפך, מדובר על אדם שיש לו מחשבות שלילות על עצמו, והמטרה בטכניקה הזו, היא לשחרר אותו מהלחץ הזה וממילא מאותם מחשבות.

מקורות