Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שירים בספירה

אני נהג בהסעה של ילדים ומה שעוזר לי לא להרדם זה שירים שאני שומע בנסיעה. מה אני יכול לעשות בספירת העומר?

רבו המתירים לשמוע שירים, במיוחד ניגוני חב"ד במכשירים שאינם תזמורת חיה. ובמיוחד שבמקרה זה הוא ענין של נפשות, לכן יש להתיר לשמוע שירים, ובלבד שלא יהיו משמחים.


דבר נוסף, היום בעולם נפוצים ניגונים ושירים שהוקלטו באופן ווקאלי (עד שלא מבחינים כמעט בהבדל) ובאופן כזה הוא הרבה יותר קל להתיר. 

מקורות