fbpx

שירים בספירה

אני נהג בהסעה של ילדים ומה שעוזר לי לא להרדם זה שירים שאני שומע בנסיעה. מה אני יכול לעשות בספירת העומר?

רבו המתירים לשמוע שירים, במיוחד ניגוני חב"ד במכשירים שאינם תזמורת חיה. ובמיוחד שבמקרה זה הוא ענין של נפשות, לכן יש להתיר לשמוע שירים, ובלבד שלא יהיו משמחים.


דבר נוסף, היום בעולם נפוצים ניגונים ושירים שהוקלטו באופן ווקאלי (עד שלא מבחינים כמעט בהבדל) ובאופן כזה הוא הרבה יותר קל להתיר. 

מקורות

ראה נטעי גבריאל ימי הספירה, ועוד.