Ask The Rabbi

נושא:

שיפוצים בספירת העומר

שלום וברכה
האם מותר לי לעשות שיפוצים בבית בספירת העומר?

מותר לעשות שיפוצים בספירת העומר ואין זה נכנס בגדר שמחה.

מקורות