שיעור המשקה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

כיצד משערים שיעור 'מלוא לוגמיו'.

תשובה

שיעור מלא לוגמיו הוא כשיעור מילוי משקה בפיו בצד אחד, (שהוא באדם רגיל, לערך 50-55 סמ"ק).

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן רעא סעיף כד): המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיו, ולא מלא לוגמיו ממש, אלא כל שאילו מסלקו לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו, והוא רובו של רביעית באדם בינוני, והגדול לפי גדלו צריך שיהיה כמלא לוגמיו שלו, ומכל מקום אין צריך יותר מרביעית, אף על פי שעדיין אינו כמלא לוגמיו.


ובספר מידות ושיעורי תורה (פט"ז אות יא) כתב, שלאחר מדידות מדוייקות נמצא שיעור מלא לוגמיו אצל רובא דעלמא הוא בין 50 ל-55 סמ"ק.


דילוג לתוכן